Typy a použitie tmelov

Či už ide o novostavbu, alebo rekonštrukciu, tmelovým spojom sa málokedy venuje pozornosť a rozpočet, ktoré vyžadujú. To je vzhľadom na ich časté použitie celkom prekvapujúce.

Väčšina moderných tesniacich tmelov sa skladá z elastomérnej zmesi pre flexibilitu spolu s plnivom. Tmely sú zvyčajne polyméry. Vďaka nim tmel odoláva určitému stupňu pohybu.

K dispozícii je mnoho rôznych tesniacich produktov. Podobone ako pri rôznych škárovacích hmotách, aj pri tmeloch je to tak, že je každý z nich určený na iné použitie. Pozrime sa teda spolu na rôzne typy tmelov a ich konkrétne použitie.

Typy tmelov

Latex na vodnej báze
Obľúbený na domáce použitie kvôli ľahkej aplikácii a schopnosti priľnúť k väčšine podkladov. Sú vhodné tam, kde sú medzery malé a pohyb minimálny. Latex môže byť náchylný na zmršťovanie a hrozí odtrhnutie od podkladu a vytváranie medzier, čo umožňuje prieniku vody.

Akryl
Je UV stabilný, takže je vhodný na vonkajšie použitie a nie je náchylný na zmršťovanie. Môže sa ťažko aplikovať a nedokáže sa prispôsobiť výraznému pohybu.

Butyl
Dobre priľne k širokému spektru podkladov, ale môže sa ťažko nanášať kvôli konzistencii. Má slabú odolnosť voči oderu a ťažko sa prispôsobuje určitým pohybom.

Polysulfid
Vynikajúca flexibilita aj pri nízkych teplotách s malým zmršťovaním/UV degradáciou. Môže byť použitý aj pod vodou. Polysulfidy sú drahšie ako iné tmely a majú tendenciu mať vyššie hladiny prchavých organických zlúčenín. Predpokladaná dĺžka života 10-20 rokov však trochu kompenzuje cenu.

Silikón
Má vynikajúcu tepelnú odolnosť, schopnosť dynamického pohybu a priľnavosť. Je ľahko poškoditeľný a má tendenciu hromadiť nečistoty. Pri určitých podkladoch (ako je kameň) môže byť problémom farbenie.
Používa sa napr. na lepenie skla, či kovu na rámy. Je síce najdrahší, ale za to odolný.

Polyizobutylén
Má podobné vlastnosti ako prírodný kaučuk, ale so zvýšenou trvanlivosťou, dobrou odolnosťou  a má veľmi nízku priepustnosť. Bežne sa používa ako primárne tesnenie pre izolačné zasklenia, lebo dokáže odolávať priechodu pár a plynov. Zvyčajne sa používa v továrni.

Polyuretán
Dobre priľne k väčšine rôznych povrchov s minimálnou prípravou podkladu. Má vynikajúcu odolnosť voči oderu a šmykovým silám, ako aj silnú priľnavosť a schopnosť pohybu.