Prevodovka v aute – aké sú jej funkcie a aké typy poznáme

Prevodovka slúži na realizáciu mechanického prevodu, teda technického zariadenia, ktoré mení vstupný rotačný pohyb na rotačný pohyb s rozličnými otáčkami a točivým momentom. Zvyčajne prevodovky umožňujú nastaviť jeden z viacerých rôznych prevodových stupňov. Prevodovky moldavské strojárne sa používajú vtedy, keď momentová charakteristika spaľovacieho motora neodpovedá trakčným požiadavkám automobilu

Funkcie prevodovky

Prevodovka musí spĺňať viacero funkcií, pričom medzi tri základné funkcie patria:

 • Zmena Mk medzi motorom a rozvodovkou hnacej nápravy a to napríklad zmenou prevodového stupňa
 • Dlhodobé prerušenie Mk (neutrál)
 • Zmenu otáčok výstupu (spätný chod)

Okrem základných funkcií by prevodovka mala plniť aj doplnkové funkcie, medzi ktoré patrí:

 • Prepojenie pohonu pomocných zariadení, ako napríklad hydraulické čerpadlo či hriadeľ
 • Brzdenie motorom pri jazde z kopca pri zaradenom prevodovom stupni
 • Zvýšenie dynamickosti jazdy pri zaradení nižšieho prevodového stupňa (podradenie), ktorým sa dosiahne vyššia akcelerácia a výkon
 • Zníženie spotreby paliva zaradením prevodového stupňa s celkovým malým prevodom (rýchlobeh)

Požiadavky na prevodovky

Na prevodovky sú kladené určité nároky z funkčného hľadiska, ako napríklad:

 • Zmeny prevodov alebo rýchlostných stupňov pri čo najkratšom prerušení prenosu hnacieho momentu
 • Zaistenie riadiaceho ústrojenstva proti súčasnému zaradeniu dvoch rýchlostných stupňov alebo proti samovoľnému zaradeniu a vyradeniu rýchlostného stupňa
 • Spoľahlivá mechanická účinnosť, jednoduchosť výroby, nízka hlučnosť, dostupná cena, ľahká údržba a postačujúca životnosť

Delenie prevodoviek

Základné delenie prevodoviek je podľa druhov prevodu, a to na:

 • Mechanické prevodovky s ozubenými kolesami, mechanické prevodovky remeňové alebo trecie – medzi mechanické prevodovky patria aj čelné prevodovky
 • Hydraulické prevodovky – hydrodynamické a hydrostatické
 • Elektrické prevodovky

Dúfame, že sme vám v tomto článku ozrejmili na čo slúžia prevodovky a aký je ich význam v automobile. Ako je možné vypozorovať, prevodovka je zložitý a mimoriadne potrebný mechanizmus, ktorý sa využíva nie len v autách.