Čo je kresťanská literatúra?

Pojem „kresťanská literatúra“ má viacero výkladov. Po prvé, môže to byť séria kníh, ktorých cieľom je podnietiť človeka k premýšľaniu o zmysle života. Ale v užšom zmysle –sú to pozoruhodné životopisy svätých, v ktorých opisujú svoj spôsob života.

Hlavnou úlohou duchovnej knihy je prebudiť v človeku všetky pozitívne vlastnosti duše, rozvíjať morálne hodnoty a nakoniec podmaniť človeka, aby spĺňal náboženské zákony. Duchovná literatúra prehlbuje odveký problém bytia, dáva odpovede na mnohé filozofické a náboženské otázky a rozvíja mravné kvality na obraz svojich čitateľov. Bez ohľadu na všetko ostatné, takéto veľmi časté čítanie opisuje životy svätých ľudí, prorokov a vždy káže základy náboženstva. Jednoducho povedané, duch knihy je potravou pre našu dušu.

Charakteristickou črtou pravej kresťanskej literatúry možno nazvať náboženské sklony jej kníh, v ktorých sú nastolené filozofické otázky. Duchovná literatúra sa zvyčajne objavuje v epickom žánri, to znamená, že texty takmer neexistujú. Tento žáner zahŕňa podobenstvá, rôzne historické záznamy, opisujúce život svätého proroka, kázanie a aký osud čaká každého človeka po smrti. V posledných rokoch pribúdajú knihy, ktoré sa venujú problematike rodičovstva. Takáto literatúra poskytuje rodičom rady a návody, ako vychovávať deti, atmosféru, v ktorej ich vychovávať, aby z nich vyrástli dobrí ľudia.

Úloha duchovnej literatúry v modernom živote

Nemôžeme povedať, že kresťanská literatúra zohráva dôležitú úlohu v živote každého človeka. Čítaním kníh na rozvoj vnútorných kvalít duše prebúdza najlepšie vlastnosti osobnosti, akými sú napríklad láskavosť a dobročinnosť. Také knihy kážu zmluvy evanjelia, keďže za základný zákon Biblie sa považuje sľub dobročinnej lásky. „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“ – je to hlavné prikázanie.

Ukazuje sa teda, že takáto literatúra podnecuje uvažovanie o zmysle života. Dôležitú funkciu má duchovná a morálna výchova, ako aj výchova k morálnym hodnotám.