Aktualizácia softvéru riadiacej jednotky – ako na to?

Predstavte si situáciu, kedy sa v riadiacej jednotke motora vyskytne porucha, ktorej riešenie sa zdá na prvý pohľad úplne jednoduché. Stačí vymeniť chybné komponenty a hotovo. Ale čo potom, keď zrealizujete výmenu všetkých komponentov, no po testovacej jazde sa chyba objavuje znova?

Často sa stáva, že samotná výmena komponentov nie je dostačujúca, pretože zastaralý softvér riadiacej jednotky si s touto výmenou nevie poradiť. V tomto prípade môže byť vhodným riešením práve aktualizácia softvéru riadiacej jednotky.

Čo je to aktualizácia softvéru riadiacej jednotky?

Softvéry riadiacich jednotiek prechádzajú neustálym vývojom a zlepšovaním. Každá riadiaca jednotka je zaradené do prevádzky s určitou verziou softvéru, väčšinou tou najaktuálnejšou pre dané obdobie. Každá verzia aj so zmenami oproti predchádzajúcej je starostlivo zaznamenaná.

Pojem aktualizácia softvéru riadiacej jednotky znamená prechod zo staršej, neaktuálnej verzie softvéru na tú najaktuálnejšiu. Tým sa často odstránia chybové hlásenia, ktoré môžu byť spôsobené práve neaktuálnou verziou softvéru. Nie vždy tomu tak je a určité prípady vyžadujú profesionálnu opravu softvéru riadiacej jednotky.

Ako aktualizovať?

Na zrealizovanie aktualizácie softvéru riadiacej jednotky je potrebné vyhľadať profesionálov s potrebným príslušenstvom. Správny postup aktualizácie zahrňuje spustenie diagnostiky, na ktorú je potrebný špeciálny hardware. Na základe diagnostiky sa vyhodnocuje, či je aktualizácia dostupná. Pokiaľ tomu tak je, software sa aktualizuje a následne dochádzka ku kontrole komponentov, ktoré sú zaznamenané v pamäti chýb. Chyba sa občas vzťahuje na konkrétnu riadiacu jednotku, v tom prípade je potrebné napríklad opraviť riadiacu jednotku ABS.

Na záver len zdôrazníme, že pri úpravách, opravách alebo aktualizáciách riadiacej jednotky je vždy potrebné vyhľadať odborníkov s potrebnými skúsenosťami a príslušenstvom. Funkcia riadiacej jednotky v dnešných automobiloch je mimoriadne dôležitá a dalo by sa povedať že ide o akýsi mozog celého vozidla.